Extra Service

Onze extra service houdt in dat wij 1 x per jaar langs komen op een vooraf afgesproken dag om de AED en eventueel overige apparatuur te inspecteren en te onderhouden. Hierbij wordt gelet op het uiterlijk en de eventuele ophanging/bevestiging van de AED.

Aandachtspunten zijn onder andere de houdbaarheid van de elektroden en de capaciteit van de accu’s/batterijen. Er wordt een functionele test uitgevoerd ter controle op goede werking van de AED. Hierbij wordt er een energie opbrengst test uitgevoerd om te meten of de AED ook de energie afgeeft die ingesteld staat.

Mocht er nieuwe software beschikbaar zijn, bijvoorbeeld in verband met nieuwe reanimatie-richtlijnen, dan wordt deze software tijdens het servicebezoek geïnstalleerd.

Er wordt na afloop van het onderhoud een keuringssticker geplaatst en de gegevens worden vastgelegd in een onderhoudsprotocol. Dit protocol wordt gearchiveerd voor een periode van minimaal 5 jaar. Dit protocol is altijd opvraagbaar maar wordt ook na afloop van het onderhoud opgestuurd naar u.

Klik HIER om de Extra Service direct af te sluiten >>

aed-onderhoud-extra